Preses amb fruites

La nostra línia de productes més "fresca" on hi combinem xocolata amb fruita, fruits del bosc o confits de fruita amb d'altres ingredients.